A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО 1 КЛАСУ 2023-2024 Н.Р.

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу?
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018
року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за
№ 564/32016.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18.
Коли розпочинається прийом документів для вступу дитини до 1 класу на
2023-2024 н.р.?
Прийом  документів для вступу дитини в перший клас   розпочинається 31
березня 2023 року
Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу?
Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками)
особисто до 31 травня.
Які необхідні документи для зарахування до 1 класу?
Необхідно одному з батьків до 31 травня надати:
- заяву про зарахування,
- копію свідоцтва про народження дитини та оригінал;
- у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про
зарахування може додаватися оригінал або копія висновку ІРЦ про комплексну
(чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Яким документом підтверджується місце  проживання дитини на
території обслуговування закладу?
Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається
оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):
 паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина
України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове
проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує
додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист,
довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи
законних представників;
 довідка про реєстрацію місця проживання особи(дитини або одного з її
батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до
Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник
України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особиза формою
згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік

внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81,
ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
 документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво
про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права
користування житловим приміщенням або права власності на нього,
права на реєстрацію місця проживання;
 документ, що засвідчує право користування житлом (договір
найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що
для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його
реєстрації відповідно до статті 158Житлового кодексу Української РСР
або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між
юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в
гуртожитку;
 довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з
додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 акт обстеження умов проживання(за формою згідно з додатком 9 до
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”
(Офіційний вісники України, 2008 р.,  № 76, ст. 2561);
 Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце
проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Вхід для адміністратора